Nieuws

Nieuwe methodes voor inloggen bij zorgorganisatie

26/08/2016
Het kabinet wil dat er meer mogelijkheden komen om in te loggen op websites van zorg- en overheidsorganisaties. Nu gaat dat meestal door het invullen van een gebruikersnaam en wachtwoord, eventueel aangevuld met een code via sms. Door de komst van een nieuw afsprakenstelsel komen daar straks nieuwe methodes met een hoger betrouwbaarheidsniveau voor in de plaats. Dat schrijft waarnemend minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties donderdag in een brief ​aan de Tweede Kamer. 

Vanaf eind 2018 moet het mogelijk zijn om veilig, op een hoog betrouwbaarheidsniveau en met een inlogmiddel dat de gebruiker zelf kiest in te kunnen loggen bij zorgorganisaties.

De zorg en de Belastingdienst voorop

De nieuwe methodes van inloggen zijn het afgelopen half jaar met positieve resultaten getest. Daarom wil het kabinet per 1 oktober beginnen met de stapsgewijze introductie van de nieuwe inlogmethodes. De Belastingdienst en de zorgsector zijn de eerste partijen die hiermee aan de slag gaan. Voor de zorg is dit een belangrijke stap. Het maakt het voor patiënten mogelijk om op een veilige, gebruiksvriendelijke manier, digitaal toegang te krijgen tot hun eigen medische gegevens.

Betrouwbaarheidsniveau verhogen

Om een betrouwbare identiteitscontrole in de zorg goed uit te kunnen voeren, moeten de nieuwe digitale inlogmiddelen in de zorg (het BSN-domein) aan een strenge set van eisen voldoen. Deze zijn gewaarborgd in verschillende betrouwbaarheidsniveau ’s. Voor bepaalde medische gegevens is minimaal niveau 3, en in veel gevallen niveau 4 vereist. Op dit moment variëren deze nog van niveau 1 tot 2,5. Het is voor zorgorganisatie dus belangrijk om de digitale identiteitscontrole naar een hoger niveau te brengen.

Zorgorganisaties klaarstomen

Momenteel begeleidt en faciliteert Nictiz zeven zorgorganisaties bij het testen van het inloggen met de methode Idensys. De resultaten hiervan worden eind van dit jaar verwacht en dragen bij aan de stapsgewijze introductie van de nieuwe inlogmethodes. Nictiz helpt zorgorganisatie hiermee om zich voor te breiden op de nieuwe ontwikkelingen rondom digitale identiteitscontrole.

Meer informatie

Voor vragen over de ontwikkelingen van de nieuwe standaard voor digitale identiteitscontrole en de impact hiervan voor de zorg, kan je contact opnemen met Merik Seven – programmamanager Idensys in de zorg. Meer informatie over zorgpilots leest u op Nictiz.nl/idensys-in-de-zorg