Verbetering naar aanleiding van behoefte en toetsing dagelijkse standaardisatiepraktijk

Met een tweede concept maken we de volgende stap naar een duurzaam releasebeleid

15/07/2022
Nictiz is bezig met het ontwikkelen van een duurzaam releasebeleid. Dit doen we om meer eenduidigheid en voorspelbaarheid in onze werkwijze te realiseren. Gedurende de ontwikkeling publiceren we meerdere concepten zodat iedereen die dat wil, kan meelezen en reageren. Begin juni publiceerden we ons eerste concept. We brengen nu een nieuw concept uit met een aantal verbeteringen.

Verbetering duurzaam releasebeleid

Het document is uitgebreid met twee hoofdstukken:

  1. Governance van het beheer van een standaard: de invulling van de rollen in het standaardisatieproces en de benodigde kaders voor besluitvorming.
  2. Servicemanagement: de activiteiten die we gaan uitvoeren op het moment dat je een wijzigingsverzoek indient, hoe je daarbij betrokken wordt en welke serviceafspraken we hierover maken.

Daarnaast hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd. Deze komen voort uit de aandachtspunten die we ontvangen hebben mede naar aanleiding van de eerste publicatie. Punten die afkomstig zijn van mensen die werken in de dagelijkse standaardisatiepraktijk. De belangrijkste verbeteringen zijn:

  • Maximale frequentie van een major release naar eenmaal per twee jaar.
  • Frequentie van minor/patch-releases naar eenmaal per drie maanden.
  • Kaders voor de inrichting van een roadmap.

Meer weten of reageren?

We gaan nu de volgende ronde in van het verwerken van behoefte en toetsen in de praktijk. We hechten daarom veel waarde aan jouw input. Tot en met 12 augustus kan je feedback leveren. Vraag het rapport aan en lever je feedback door een bericht te sturen via het contactformulier van Marco Zoetekouw.

Op onze linkedIn-pagina of op de pagina duurzaam releasebeleid vind je de laatste informatie.

Expert

Marco Zoetekouw

Programma manager