Nieuws

Uitstel pre-publicatie 2021-1

18/03/2021

De publicatie van de pre-publicatie 2021 van de zorginformatiebouwstenen (zibs) is verschoven naar het najaar. De reden die hieraan ten grondslag ligt, is dat over de wijzigingsvoorstellen (issues) voor de zib ‘AllergieIntolerantie’ bij de relevante partijen nog geen overeenstemming is bereikt. De impact van het uitstel is op de andere zibs klein.

Op ons advies in de rol van functioneel beheerder hebben de leden van de Autorisatieraad van de zibs op 15 maart jl tot uitstel van de publicatie besloten. De belangrijkste reden is dat over alle wijzigingsvoorstellen van de zib ‘AllergieIntollerantie’ nog geen overeenstemming is bereikt. Met de (landelijke) werkgroep ‘Overgevoeligheid’ van het programma Medicatieoverdracht vindt hierover overleg plaats. Inmiddels is aanzienlijke voortgang geboekt. Wij verwachten dat voor de zomer overeenstemming is bereikt.

Kleine impact

De impact van het uitstel op de wijzigingsvoorstellen voor de andere zibs is klein, omdat het relatief kleine issues zijn. Na overweging van deze constatering heeft de Autorisatieraad ons voorstel voor uitstel gevolgd.

Het uitstel betekent concreet:

  1. Feedback die wij o.a. via de open consultatie op de pre-publicatie 2021-1 hebben ontvangen, pakken wij op volgens de afspraken. Indieners hoeven dus niet opnieuw hun feedback te geven.
  2. Zodra we overeenstemming met de (landelijke) werkgroep ‘Overgevoeligheid’ van het programma Medicatieoverdracht hebben bereikt, wordt (opnieuw) bepaald welke issues mee gaan in de pre-publicatie 2021-1. De issues die al in open consultatie zijn geweest, zitten daar sowieso in.
  3. Voordat we het besluit tot publicatie van de pre-publicatie 2021-1 aan de Autorisatieraad voorleggen, zullen alle afgesproken stappen zoals de openbare consultatie opnieuw worden doorlopen. We verwachten dat dit minder tijd inneemt dan normaliter het geval is.

Nieuwe planning

De voorlopige planning van de eerstvolgende pre-publicatie ziet er als volgt uit:

StapDeadline
Omvang pre-publicatie is bepaald op basis van issues waarvan de intake is afgerond.15 juni 2021
Omvang is bepaald op basis van issues waarvan de analysefase is afgerond is. Start van o.a. consultatieronde1 augustus 2021
Afronding besluitvorming. Opmerkingen zijn verwerkt en besproken in het architectuurteam, vangnetprocedure en openbare consultatie afgerond17 september 2021
Besluit Autorisatieraad zibs27 september 2021
Publicatie op de wiki25 oktober 2021

Meer informatie

De basis voor het beheerproces van de zibs is de Nederlandse Norm (NEN) 7522. De rollen die Nictiz invult zijn de functioneel, technisch beheerder en distributeur. Wij hopen je voldoende te hebben geïnformeerd over dit uitstel. Wil je meer informatie stuur dan een e-mail naar beheerzib@nictiz.nl.