Informatiestandaarden

Geboortezorg

​PWD-standaard

Het PWD is een Nederlandse informatiestandaard voor de gezondheidszorg en is opgenomen in het kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland (ZiN). De afkorting staat voor Perinataal Woordenboek & Dataset. De standaard zorgt ervoor dat belangrijke informatie over een zwangerschap gedeeld kan worden tussen verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorg, echoscopisten, verpleegkundigen en onderzoekers die direct betrokken zijn bij de zorg voor de zwangere en haar kind, en die betrokken zijn bij de kwaliteitsverbetering van verloskundige zorg. De ontwikkelde PWD-standaard wordt op dit moment niet alleen gebruikt voor (acute) gegevensuitwisseling, maar vormt ook de basis voor de berichten aan het RIVM en de Perinatale Registratie (Perined).

Introductie van zibs

De keten van geboortezorg loopt vanouds voorop in de informatisering. De krachten zijn sinds 2000 gebundeld om eenheid van taal in de keten te bewerkstelligen. Datasets en informatiemodellen zijn vanaf het begin in de verticale keten op elkaar afgestemd. Om éénmalige registratie aan de bron te verbreden wordt nu ook buiten de keten geharmoniseerd. Een client komt immers ook bij de huisarts of ziekenhuis voor andere behandelingen. Daarom worden nu stap voor stap Zorginformatiebouwstenen, kortweg zibs genoemd, geïntroduceerd. Dit is een gigantische klus, dat niet in één jaargang opgelost kan worden. Daarom zijn er nu een drietal versies van de informatiestandaard in omloop die alle drie actueel zijn, voordat een volledige “verzibte” versie van het PWD gereed kan zijn. Deze versie noemen wij PWD versie 3.2 en de eerste uitgave hiervan zal in 2020 zijn. De implementatie hiervan zal in de opvolgende jaren plaatsvinden. Tot die tijd zullen de oudere versies nog in omloop zijn. In de onderstaande figuur zijn de actuele versies weergegeven.

 

U vindt de verschillende versies via de volgende links:

Gegevensrichtlijnen

Voor de geboortezorg zijn in het programma PWD gegevensrichtlijnen opgesteld.

FHIR specificaties voor geboortezorg

Het VIPP Babyconnect en het Medmij programma maken gebruik van de dataset van nieuwe transacties die gebaseerd zijn op de techniek van FHIR. U vindt de FHIR specificaties voor geboortezorg op deze pagina.

Roadmap voor geboortezorg

Met de stakeholders in de geboortezorg wordt een roadmap voor de versies afgesproken. U vindt hier de link naar de pagina van de roadmap.

Tools voor IT leveranciers

Nictiz heeft diverse tools gemaakt om ICT-leveranciers te ondersteunen bij het ontwikkelen van software. In de eerste plaats zijn er de schematrons, waarmee validaties uitgevoerd kunnen worden. Achter elke versie vindt u een icoon van schematron <SCH>.

U kunt natuurlijk ook uw gegevensuitwisseling testen in de testomgeving van ART-DECOR. Neem hiervoor contact op met Maarten Ligtvoet.

Daarnaast stelt Nictiz ook transformatie tools om vanuit een XML-bestand het kernsetbericht voor Perined in het juiste format van HL7v3 te transformeren en de PDF generator waarmee een acute overdracht bericht in het uniforme layout van PWD uit een HL7v3 bericht gegenereerd kan worden. Deze tools vindt u op een GitHub platform.

Nuttige documenten

Een informatiestandaard kan alleen functioneren als het goed beheerd wordt en geaccepteerd wordt. Voor het beheer van de PWD informatiestandaard volgens wij de regels van NEN7522. Het bijgesloten document heeft de status concept en wordt hier ter review aangeboden.

Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over privacy en toestemmingskader. De afspraken hierover staan in de onderstaande documenten beschreven:

In deze documentfolder vindt u de overige gegevensrichtlijnen.

Voor meer informatie over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Ananta Sotthewes​

Expert

Ananta Sotthewes

Productmanager