Informatiestandaarden

Geboortezorg

​PWD-standaard

Het Perinataal Woordenboek & Dataset (PWD) is een Nederlandse informatiestandaard voor de gezondheidszorg en is opgenomen in het kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland (ZiN). De standaard zorgt ervoor dat belangrijke informatie over een zwangerschap gedeeld kan worden tussen verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorg, echoscopisten, verpleegkundigen en onderzoekers die direct betrokken zijn bij de zorg voor de zwangere en haar kind, en die betrokken zijn bij de kwaliteitsverbetering van verloskundige zorg. De ontwikkelde PWD-standaard wordt op dit moment niet alleen gebruikt voor (acute) gegevensuitwisseling, maar vormt ook de basis voor de berichten aan het RIVM en de Perinatale Registratie (Perined).

Publicatie voor review

De publicatie van versie 3.0 bevat de dataset en transactie voor de kinderartsen. Met deze versie kunnen neonatologen nu de registratie van LNR vervangen met een kernset-bericht voor kinderartsen naar Perined. Deze versie maakt waar mogelijk gebruik van de zorginformatie bouwstenen (zibs), zodat hergebruik van in het primaire proces vastgelegde data vergemakkelijk wordt. Versie 3.0 wijkt dus af van de oorspronkelijke datamodellen van versie 2.3.2. Deze ontwikkeling wordt dan ook gezien als een parallelle ontwikkeling in de harmonisering van PWD met zibs. Nictiz streeft ernaar om  in versie 3.2 de gehele dataset op zibs te baseren.

In deze publicatie zijn de besluiten van de redactieraad voor de Geboortezorg van 6 september 2018 meegenomen.

Deze publicatie wordt aan u ter review aangeboden. De reviewperiode loopt tot 15 december 2018. Commentaar kunt u sturen naar Michael Tan.

Vanaf 1 januari 2019 is versie 3.0 de gangbare versie. Het daarbij behorende functioneel ontwerp vindt u in de documentenfolder van de gegevensrichtlijnen​.  Voor een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen wordt naar de release notes onder het tabblad projectinformatie onder het ART-DECOR icoon verwezen.

In het PWD programma zijn afspraken gemaakt over de informatiestandaard voor de geboortezorg, de privacy en toestemmingskader en het beheer van de informatestandaarden. De afspraken hierover staan in de onderstaande documenten beschreven:

​Informatie over de oudere versie vindt u hier: 2.3.3

Voor meer informatie over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.