Informatiestandaarden

Paramedische zorg

Deze pagina geeft u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaarden paramedische zorg.

De standaarden zijn gebaseerd op de Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut​. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en het Nederlands Huisartsen Genootschap​ (NHG) hebben in samenwerking met Nictiz de richtlijn gerealiseerd voor informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut. De richtlijn maakt de samenwerking tussen deze zorgverleners inzichtelijk en geeft handvatten voor de digitale informatie-uitwisseling.

Status

De informatiestandaard paramedische zorg is nog niet geïmplementeerd in de praktijk. Hierdoor is er geen sprake van de ICT-ondersteuning zoals in de richtlijn is beoogd. Met het veld wordt onderzocht op welke manier de informatiestandaard kan worden geïmplementeerd. Hierbij wordt ook gekeken naar andere HL7-standaarden.

Beheer

Informatiestandaarden worden beheerd conform de afspraken die beschreven zijn in het generieke model ‘Beheer van standaarden in de zorg’. In het beheerproces zijn verschillende rollen conform NEN7522 te onderscheiden. De houderrol wordt in de regel uitgevoerd door organisaties die opdracht gegeven hebben voor het ontwikkelen van de standaard. Nictiz vervult in het proces de rollen functioneel- en technisch beheerder en publiceert in de distributeursrol de informatiestandaard.
Het beheer van de informatiestandaard paramedische zorg wordt verder ingericht zodra de standaard in de praktijk in gebruik wordt genomen.

Release 1.0 HL7v3-implementatiehandleiding CDA eParamedici

Softwareleveranciers van huisarts- en  paramedici-systemen implementeren de overdrachten aan de hand van de HL7v3-implementatiehandleiding CDA eParamedici.

Voor de overdracht is gekozen voor de HL7v3 Clinical Document Architecture Release 2 standaard. Dit is een XML-gebaseerde standaard die uitgegeven is door HL7 International​. ​​​​

Als ik deze standaard implementeer, wat krijg ik dan te zien?

Hieronder treft u enkele voorbeelden* van berichten die tussen een huisarts en een fysiotherapeut uitgewisseld kunnen worden, nadat ICT-leveranciers de bovengenoemde implementatiehandleiding hebben geïmplementeerd.