Overzichten

OID’S

Zorgstandaarden maken gebruik van Object IDentifiers (OID’s), zodat bijvoorbeeld codestelsels, subsets binnen codestelsels en valuesets uniek te identificeren zijn. Hierdoor kunnen geregistreerde of uitgewisselde medische gegevens altijd correct geïnterpreteerd worden. ICT-leveranciers gebruiken OID’s zodat zij een standaard op de juiste wijze in hun informatiesysteem voor zorgaanbieders kunnen bouwen.

Voor de zorgtoepassingen die Nictiz ontwikkelt,  beheert en registreert zij OID’s.

HL7 Nederland heeft OID ‘2.16.840.1.113883.2.4.3.11’ toegekend aan Nictiz. Onder dit OID worden ‘sub-OID’s’ toegekend die altijd beginnen met bovengenoemd nummer, bijvoorbeeld ‘2.16.840.1.113883.2.4.3.11.10’. Andere OID’s, bijvoorbeeld 2.16.528.1.1007 worden beheerd door andere organisaties. Deze OID’s zijn te vinden in de algemene OID repository.

Nictiz maakt in zorgtoepassingen ook gebruik van OID’s die HL7 Internationaal beheert. De door HL7 Internationaal beheerde OID’s kunt u hier raadplegen.