Standaardisatie

Zib-centrum

Zorginformatiebouwstenen (zibs) vormen de basis voor standaardisatie van zorginformatie. Een zib definieert een bepaald klinisch relevant concept die herbruikbaar is over verschillende zorgsituaties oftewel over verschillende informatiestandaarden. Het Zib-centrum van Nictiz ondersteunt partijen bij het gebruik van deze zibs van ontwikkeling tot en met toepassing in specifieke zorgsituaties.

Het Zib-centrum van Nictiz heeft het beheer van de landelijke set zibs onder haar hoede: deze set is bedoeld voor zorgbreed gebruik en is te vinden op www.zibs.nl.

Bij het Zib-centrum kunt u onder meer terecht voor:

  • Vragen over zibs en het toepassen van zibs (beheerzib@nictiz.nl).
  • Diverse producten (ondersteunend materiaal) rondom de zibs, zoals spreadsheets, technische formaten voor inlezen zibs, etc.
  • Het verzorgen van presentaties (op aanvraag) rondom zibs.
  • Ondersteuning bij het gebruik en toepassen van zibs bijv. deelname aan werkgroepen, consultancy, etc.
  • Expertise over de laatste stand van zaken omtrent zibs.
  • Indienen van wijzigingsverzoeken voor bestaande zibs.
  • Indienen van (vooraankondigingen van) nieuwe kandidaat-zibs.
  • (Pre) publicaties van de meest recente zorginformatiebouwstenen.
  • Relevante documenten over de zorginformatiebouwstenen en de toepassing hiervan.​

Expert

Lisanne van der Molen

Productmanager +31 641 082398 molen@nictiz.nl