Standaardisatie

Zib-centrum

Zorginformatiebouwstenen (zibs) vormen de basis voor standaardisatie van zorginformatie. Een zib definieert een bepaald klinisch relevant concept die herbruikbaar is over verschillende zorgsituaties oftewel over verschillende informatiestandaarden. Het Zib-centrum van Nictiz ondersteunt partijen bij het gebruik van deze zibs van ontwikkeling tot en met toepassing in specifieke zorgsituaties.

Met zorginformatiebouwstenen (zibs) kunnen zorgprofessionals informatie gestructureerd aan de bron vastleggen en eenduidig met elkaar uitwisselen. Ook is hergebruik voor onder meer wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsverbetering mogelijk, wat de registratielast kan verminderen. In bovenstaande video leggen we het in iets meer dan een minuut in begrijpelijke taal uit.

Het Zib-centrum van Nictiz heeft het beheer van de landelijke set zibs onder haar hoede: deze set is bedoeld voor zorgbreed gebruik en is te vinden op www.zibs.nl.

Bij het Zib-centrum kunt u onder meer terecht voor:

  • Vragen over zibs en het toepassen van zibs (beheerzib@nictiz.nl).
  • Diverse producten (ondersteunend materiaal) rondom de zibs, zoals spreadsheets, technische formaten voor inlezen zibs, etc.
  • Het verzorgen van presentaties (op aanvraag) rondom zibs.
  • Ondersteuning bij het gebruik en toepassen van zibs bijv. deelname aan werkgroepen, consultancy, etc.
  • Expertise over de laatste stand van zaken omtrent zibs.
  • Indienen van wijzigingsverzoeken voor bestaande zibs.
  • Indienen van (vooraankondigingen van) nieuwe kandidaat-zibs.
  • (Pre) publicaties van de meest recente zorginformatiebouwstenen.
  • Relevante documenten over de zorginformatiebouwstenen en de toepassing hiervan.​