Grensstreken

In het belang van kwalitatief goede patiëntenzorg over de grenzen heen, is digitale gegevensuitwisseling van gezondsheidsinformatie tussen zorgverleners essentieel. In het project Grensstreken, dat Nictiz coördineert, werken zorginstellingen aan beide zijden van de grens met Duitsland en België samen om digitale gegevensuitwisseling te realiseren bij grensoverschrijdende zorg. Hieronder ziet u welke samenwerkingsinitiatieven er momenteel lopen binnen het project Grensstreken. De ervaringen, kennis en inzichten die in deze samenwerkingen worden verkregen, delen we, zodat ook andere zorginstellingen in de grensgebieden kunnen komen tot gegevensuitwisseling over de grens.
Samenwerkingsinitiatief Maastricht - Aachen

Maastricht UMC+ en Uniklinik RWTH Aachen in Duitsland werken actief met elkaar samen ten behoeve van levertransplantaties voor patiënten. Nederlandse patiënten kunnen in Uniklinik RWTH Aachen een levertransplantatie ondergaan, terwijl vooronderzoeken en controles in Maastricht UMC+ plaatsvinden. Klik hier voor meer informatie.

Samenwerkingsinitiatief Enschede - Duitsland Duitse ambulance

Medisch Spectrum Twente, Kreis Borken, Acute Zorg Euregio, Ambulance Oost, Ambulancezorg Nederland en Nictiz werken samen voor betere patiëntenzorg door digitale gegevensuitwisseling bij grensoverschrijdende zorg. Klik hier voor meer informatie.