Informatiestandaarden

Jeugdgezondheidszorg 6-12-8

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt preventieve gezondheidszorg voor alle jeugdigen tot 19 jaar via consultatiebureaus en schoolartsen en –verpleegkundigen. De JGZ werkt sinds 2010 met een digitaal dossier (DD JGZ​). Nictiz heeft de informatiestandaard ontwikkeld waarmee JGZ-organisaties onderling de dossiers digitaal en gestructureerd over kunnen dragen en met RIVM digitaal gegevens kunnen uitwisselen over vaccinaties en de hielprikscreening. De basis voor de uitwisseling tussen JGZ en RIVM zijn de gegevensrichtlijnen​ voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de Neonatale hielprikscreening (NHS). Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard voor de JGZ.
* Deze publicatie is gebaseerd op de data​set (B​DS) 3.2.2.
Deze publicatie is uitgebracht vanwege een XML materiaal patch t.b.v. vreemdelingennummer en dossieroverdrachtberichten.
Oudere versies
​Voor meer informatie over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan.