Standaardisatie

Terminologiecentrum

Nu in de zorg steeds meer met digitale toepassingen en gegevensoverdracht wordt gewerkt, spelen terminologie- en classificatiestelsels een belangrijke en verbindende rol. Immers, zorgverleners en patiënten moeten dezelfde betekenis toekennen aan de medische informatie die (onderling) wordt uitgewisseld. Een terminologie- of classificatiestelsel is een systeem om op een gestructureerde manier medische gegevens en begrippen eenduidig vast te leggen. Bij Nictiz ondersteunt het terminologiecentrum partijen bij het gebruik en de toepassing van terminologiestelsels in de zorg.

Bij het terminologiecentrum kunt u onder meer terecht voor:

 • Vragen over terminologie- en codestelsels zoals SNOMED CT, ICPC, ICD-10, DSM-V, LOINC;
 • Ondersteuning bij het gebruik en het toepassen van terminologie;
 • Expertise over de laatste stand van zaken omtrent terminologie- en codestelsels;
 • Indienen wijzigingsverzoeken voor SNOMED;
 • Relevante documenten over terminologie- en classificatiestelsels en de toepassing hiervan.

 

Het team van het terminologiecentrum bestaat uit:

 • Pim Volkert, coördinator terminologie
 • Marly Mercelita, Productmanager terminologie
 • Elze de Groot, adviseur terminologie
 • Feikje Hielkema, expert medische terminologie
 • Natasha Krul, adviseur terminologie
 • Inge Soons, adviseur terminologie
 • Harmke Groot, medisch terminoloog
 • Chantal Schiltmeijer, technisch implementatieadviseur terminologie

Eenheid van Taal

Het terminologiecentrum van Nictiz heeft de missie om Eenheid van Taal (EvT) in de zorg te realiseren. Er is sprake van Eenheid van Taal als  bij (elektronische) gegevensuitwisseling de gezondheidsinformatie voor de ene zorgverlener of patiënt dezelfde betekenis of bedoeling heeft als voor de andere zorgverlener.

Bij Eenheid van Taal gaat over het maken van afspraken wanneer en hoe welke vaktermen worden gebruikt bij gegevensuitwisseling. De focus ligt hierbij op uitwisseling en hergebruik van gezondheidsinformatie en veel minder op het (initieel) vastleggen van gezondheidsinformatie.

Voor iedereen die werkt met terminologie, met name voor degenen die mappings maken of terminologiekoppelingen uitvoeren is er een leidraad beschikbaar. In deze leidraad geven we achtergrondinformatie over de verschillende terminologiestandaarden. Tevens geven we handvatten voor het gebruik van terminologie in informatiestandaarden.

Lees hier meer over Eenheid van Taal en de roadmap voor de komende jaren.