Standaardisatie

Terminologiecentrum

Welkom in het terminologiecentrum van Nictiz. Met dit terminologiecentrum willen wij inzicht in en juist gebruik van terminologie- en codestelsels bevorderen. 

U hebt toegang tot algemeen heersende nationale- en internationale terminologiestandaarden. Daarnaast kunt u ook zogenaamde referenti​esets​ raadplegen. Deze referentiesets bevatten een selectie uit een terminologie– en codestelsel die Nictiz samen met gebruikers heeft gemaakt voor een specifiek doel. Deze referentiesets zijn specifiek voor de Nederlandse zorg. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de lijsten.